רווחה לחיילי צה"ל
בתי חייל ונופש
אמץ לוחם
כוורת- רשת חנויות הנוחות
שעת חירום
מועדון יותר
ארכיון הסרטים
סניפי האגודה בעולם
שותפים אסטרטגיים מרכזיים
מורשת
מרחבים
מלגות
משפחות השכול
פרוייקטים
רכש והתקשרויות
קישורים מומלצים
על האגודה
תרומות בשטח
לוחמים
מאמרים ומדריכים
מתנדבים
תודעה יהודית

מסמכים

מסמכים היסטוריים

הוועד למען החייל היהודי תמך באופן משמעותי בחיילים הארצישראליים שלחמו באירופה במלחמת העולם השנייה. הוא הקים מעון מיוחד שבו שהו ילדי החיילים, שיגר לחזית באירופה שמיכות וביגוד חם, סידורים , תשמישי קדושה , ספרים ועלונים ובהם חדשות מארץ ישראל, ואף חילק לחיילים כתבי עת תרבותיים ועוד.
המסמכים שלהלן ממחישים את האמור לעיל , וניתן לראות כי זמן קצר לאחר קום המדינה כבר מנה הוועד למען החייל היהודי עשרות סניפים ברחבי הארץ.
כל המסמכים כאן הינם באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון .

facebook-01 icon3 iconA-01 icon1

 

באנר חייל לילה בעמודים הפנימיים