רווחה לחיילי צה"ל
בתי חייל ונופש
אמץ לוחם
כוורת- רשת חנויות הנוחות
שעת חירום
מועדון יותר
ארכיון הסרטים
סניפי האגודה בעולם
שותפים אסטרטגיים מרכזיים
מורשת
מרחבים
מלגות
משפחות השכול
פרוייקטים
רכש והתקשרויות
קישורים מומלצים
על האגודה
תרומות בשטח
לוחמים
מאמרים ומדריכים
מתנדבים
תודעה יהודית
חזון האגודה

 חזון האגודה

האגודה למען החייל הינה ארגון הגג המוביל בטיפול בחיילי צה"ל בתחומי רווחה, חינוך וסיוע.

 

מטרות האגודה למען החייל

 

 • הגברת השותפות והמחויבות של המתנדבים והציבור הרחב בארץ ובעולם לרווחת חיילי צה"ל.
 • התאמה ומתן מענה מהיר ויעיל של פעילות האגודה לצרכים המשתנים.
 • הגדלת משאבים באמצעות טיפוח הקשר עם תורמים ואגודות ידידים בארץ ובעולם.
 • מיצוי האיגבור בין כל מרכיבי האגודה.
 • מיצוב תדמיתה של האגודה למען החייל בחברה הישראלית ובצה"ל.
 • טיפוח המשאב האנושי של האגודה.
 • התייעלות כלל ארגונית.

ערכי יסוד

 • האגודה למען החייל הינה ארגון הגג המוביל בטיפול ברווחת חיילי צה"ל.
 • עובדי האגודה למען החייל ומתנדביה מחויבים להקדיש את כל משאבי הארגון לטובת רווחת חיילי צה"ל באשר הם.
 • עובדי האגודה יפעלו ובאחריות על פי ערכי האגודה, חוקיה, נהליה, תוך שמירה על כבוד האדם וכיבוד ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
 • האגודה פועלת בכפיפות לרשויות השלטון האזרחי הדמוקרטי ולחוקי המדינה.
 • האגודה למען החייל הינה גוף ללא כוונת רווח.

 

הקוד האתי

הקוד האתי הוא תעודת הזהות הערכית של האגודה למען החייל, המשלב כללי פעולה הנגזרים מן החזון של האגודה למען החייל. הקוד האתי מחייב בכל עת את עובדיה ומתנדביה של האגודה למען החייל.

 

מטרת האגודה למען החייל לעצב את התנהלות הארגון על פי הקוד האתי על מנת למצב את עצמה כארגון מופת, העומד באמות מידה גבוהות של אמינות, מצוינות ויושרה.

 

טוהר מידות  

טוהר המידות הוא ערך עליון. ערכי המוסר האישיים והארגוניים שעל העובד לנהוג לפיהם.  

1. עובד האגודה ישמש דוגמא אישית בכל הנוגע לערכי המוסר תוך שמירה על אמינות, נאמנות, ניקיון כפיים וטוהר מידות.

2.עובד האגודה ינהג במשאבי האגודה ובמשאבי צה"ל, באשר הם, ביושר ובשקיפות. 

3. עובד האגודה יימנע מלהימצא בניגוד עניינים, ובעת חשש למקרה כזה, ידווח לאלתר לממונה עליו.  

4. עובד האגודה ידווח לאלתר על כל חשש לביצוע דבר עבירה, מרמה או גניבה.

5. עובד לא יקבל הטבה, שיש בה משום טובת הנאה או רווח אישי כלשהו, כתוצאה מעבודתו באגודה למען החייל.

6.עובד האגודה ידווח אמת, ויבצע את עבודתו בדייקנות ובאמינות.

 

מקצועיות  

 

הגדרת אמות מידה המצופות מהעובד לשם מצוינות בעבודה.
1.עובד האגודה יפעל תוך חתירה מתמדת לשיפור הישגיו האישיים והישגי האגודה.

2. עובד האגודה יתמחה בתחום עיסוקו באגודה, וישאף להעמקת הידע והניסיון בתחום התמחותו.

3. עובד האגודה יפעל באחריות מקצועית במסגרת סמכותו, תוך שמירה על שיקול דעת.

4. נהלי האגודה מהווים מסגרת ובסיס להתנהלותו המקצועית של העובד.

 

יחסים בין אישיים

 

טיפוח תרבות ארגונית המשלבת אחריות מקצועית ואחריות חברתית.  

1. כבוד הדדי ושמירה על כבוד האדם הינם ערכי יסוד באגודה.

2. העובדים יפעלו תוך ערבות הדדית ושותפות מטרה.

3. עובד האגודה יפעל תוך צניעות, סובלנות וכיבוד צנעת הפרט.

 

שליחות

 

העובדים והמתנדבים יהיו נכונים לעבוד ולתרום כל שביכולתם למען רווחת חיילי צה"ל, במסגרת המשאבים והסמכויות שניתנו להם ע"י ההנהלה.

 

ייצוגיות

 

העובדים והמתנדבים ייצגו את הארגון, חזונו ומטרותיו, בנאמנות ובכבוד עפ"י הנדרש מהם, הן באגודה והן מחוצה לה.

 

צניעות

 

העובדים והמתנדבים ינהגו באופן צנוע כיחידים וכנציגי הארגון, הן בהיבט האישי והן בשימוש במשאבי האגודה.

facebook-01 icon3 iconA-01 icon1

 

באנר חייל לילה בעמודים הפנימיים