רווחה לחיילי צה"ל
בתי חייל ונופש
אמץ לוחם
כוורת- רשת חנויות הנוחות
שעת חירום
מועדון יותר
ארכיון הסרטים
סניפי האגודה בעולם
שותפים אסטרטגיים מרכזיים
מורשת
מרחבים
מלגות
משפחות השכול
פרוייקטים
רכש והתקשרויות
קישורים מומלצים
על האגודה
תרומות בשטח
לוחמים
מאמרים ומדריכים
מתנדבים
תודעה יהודית

הכסף חוזר לחיילים

מועדון יותר פועל כחברה לתועלת הציבור, כלומר – ללא כוונת רווח. עודפים מפעילות המועדון מועברים למימון פרויקטים מגוונים בתחום הרווחה לחיילים.

נכון לסוף שנת 2014, במהלך חמש השנים האחרונות הועברו כ- 15,000,000 ₪ למימון פעילות רווחה לחיילים, בין היתר לפרויקטים כגון נופש מבצעי ללוחמים, מימון טיסות לחיילים בודדים, וסיוע לחיילים מעוטי יכולת כלכלית במסגרת קרן הסיוע ורכישת ציוד למחסני ת"ש.

facebook-01 icon3 iconA-01 icon1

 

באנר חייל לילה בעמודים הפנימיים