רווחה לחיילי צה"ל
בתי חייל ונופש
אמץ לוחם
כוורת- רשת חנויות הנוחות
שעת חירום
מועדון יותר
ארכיון הסרטים
סניפי האגודה בעולם
שותפים אסטרטגיים מרכזיים
מורשת
מרחבים
מלגות
משפחות השכול
פרוייקטים
רכש והתקשרויות
קישורים מומלצים
על האגודה
תרומות בשטח
לוחמים
מאמרים ומדריכים
מתנדבים
תודעה יהודית
הטבות בתחום הלימודים

מועדון יותר ויורם לימודים מקימים בימים אלו אתר לימודים-

מערכת ייחודית ובלעדית שתלווה את החיילים ממועד הגיוס ועד 5 שנים לאחר השחרור מצה"ל.

המערכת המתקדמת נועדה לסייע לחיילים ולמשתחררים להכין עצמם טוב יותר לקראת השחרור מצה"ל, ולסייע להם להשתלב בצורה הטובה ביותר באזרחות.
המערכת כוללת מערך תומך ומלווה בכל הקשור לזכויות החייל המשתחרר, כלים לבחירת תחום הלימודים התואם את מאפייניו האישיים של המשתחרר, מידע אודות לימודי תעודה ולימודים לתואר ראשון, מידע אודות שילוב לימודים ועבודה ועוד...

המערכת תכלול: "שרשרת שיחרור"

תכנים מהותיים לחיילים ולמשתחררים, מערכת התאמה למקצוע ולימודים, מערכת בחינת סיכויי הקבלה ללימודים, מערכת המאפשרת מציאת מלגות בישראל, מידע על זכויות החייל המשוחרר וכיוצא בזאת.

facebook-01 icon3 iconA-01 icon1

 

באנר חייל לילה בעמודים הפנימיים